مهرداد اطهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ماده ۶۳۸ ق.م.ا ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا «۷۴» ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی ‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت ع
عرفان طاهری-عضو سازمان بسیج حقوقدانان اصفهان
اکرم میرزایی,دانشجوی کارشناسی­ ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی /عضو سازمان بسیج حقوقدانان اصفهان
اراده و اختیار انسان، جزو چالش برانگیزترین مسائل مطروحه در حوزه­ی علومی هم­چون فلسفه، الهیّات و حتّی حقوق كیفری است. از اصول مسلم در حقوق کیفری این است که مجازات تنها درباره کسی قابل اعمال است که مسئولیت کیفری او احراز گردد.
معاملات بازرگانی توسط نماینده تجاری برای اصیل انجام می شود که این معاملات بر اساس عقد و یا قرار دادی می باشد،که پیش تر میان طرفین صورت گرفته است و مطابق با آن هر کدام از طرفین تعهداتی نسبت به طرف دیگر بر عهده گرفته است که در صورت نقض مفاد آن و یا شرو
قبل از تصویب قانون مدنی،عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد از درجه اعتبار ساقط است از این رو افراد, قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی کرد ضمن یکی از ا
مهدی پور پیر علی,عضو سازمان بسیج حقوقدانان اصفهان
افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد.
مهرداد اطهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. »
چک به عنوان یک سند تجاری و جایگزین پول نقد در دست مردم اهمیت خاصی نزد قانون گزاردارد تا جایی که سه طریق جهت پیگیری برای چک های وصول نشده در نظر گرفته است.
واکاوی فرهنگ وکالت در ایران
اهمیت و چگونگی وضعیت فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران، با رجوع به آمار فزاینده منتشره نسبت به پرونده‌های وارده به محاکم قضایی قابل احراز است.

صفحات