واکاوی فرهنگ وکالت در ایران
اهمیت و چگونگی وضعیت فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران، با رجوع به آمار فزاینده منتشره نسبت به پرونده‌های وارده به محاکم قضایی قابل احراز است.
مهرداد اطهری و ابراهیم صداقتی کارشناسان ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
دو جرم رشا و ارتشا از قدیمی ترین جرایم تاریخی کیفری بشر است سابقه تاریخی این دو جرم به زمانی باز می گردد که بشر احساس نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه بشری، انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را
خانواده مزیت رقابتی انقلاب اسلامی در برابر اومانیسم غرب و سوسیالیسم شرق است و اینکه مقام معظم رهبری هوشمندانه در شانزده ماده زن و مرد را در ظرف خانواده نشانده و بر نقش‌های خانوادگی تأکید کرده‌اند، ناشی از همین توجه است.
منیره خدادادپور دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه اصفهان و پیام نور
خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می گردد. با این حال در شرایطی ممکن است نهاد خانواده دچار تعارضات و اختلافاتی از جمله بین زوجین گردد.
پیمان نوروزی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی می باشد که در اسناد بین المللی برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است ازجمله حق دفاع ،حق سکوت و.....
عدالت ترمیمی، مکتبی جدید و فراگیر است که در نتیجه ناکارآمدی نظام کلاسیک پس از جنگ جهانی دوم با نگاهی تاریخی، توسعه و پیشرفت پیدا کرد وهم اکنون در اکثر نظام های کیفری راه یافته است.
دکتر لیلا رئیسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
علیرضا امامی کارشناس ارشد حقوق خصوصی:
یکی از ملزومات دستیابی به رشد و توسعه و یا هر هدف والایی، در ابتدا داشتن یک برنامه‌ریزی و چشم‌انداز کلان از اهداف است تا بدین طریق تمام اقشار جامعه و طبقات، از دولتمردان گرفته تا مردم، وظایف خود را در آن چشم‌انداز تعریف کرده و گام‌هایی‌ هماهنگ به‌سوی

صفحات