شناسه : 3830
پ., 11/17/2016 - 12:05
نویسنده : adminesfehan
عکس

کتاب «حقوق کیفری میراث فرهنگی» با مطالعه تطبیقی اسناد بین‎المللی، فقه امامیه و حقوق کیفری ایران جرایم علیه اموال تاریخی- فرهنگی توسط «پیمان نوروزی» و «ابراهیم عبودی» تالیف شده و در آن به شرح موضوع پرداخته شده است.

کتاب مذکور در دو بخش شناخت میاث فرهنگی؛ مفاهیم و، مبانی و ضرورت‎ها، واکنش به جرایم علیه میراث فرهنگی در اسناد بین‎المللی و حقوق ایران و در 184 صفحه تدوین شده است و اخیراً توسط انتشارات جاودانه چاپ و منتشر شد. آنچه در این کتاب بطور نسبتا جامعه بدان پرداخته شده،‌ «حقوق کیفری میراث فرهنگی» با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی، فقه امامیه و قوانین و مقررات کیفری ایران است؛ زیرا با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، ضرورت وجود کتابی جامعه در زمینه جرائم علیه میراث مزبور و مطالعه ضمانت های کیفری حفاظت از آثار فرهنگی – تاریخی احساس می شود. اما امتیاز خاص کتاب حاضر در مقایسه با سایر کتبی که در این زمینه نگاشته شده اند این است که اولا در زمینه جرائم علیه میراث فرهنگی از جامعیت بالایی برخوردار است زیرا درا ین کتاب علاوه بر تشریح و تبیین اقسام جرائم علیه میراث فرهنگی به بررسی قواعد شکلی ناظر بر رسیدگی به این جرائم در محاکم پرداخته شده است.  ثانیا مطالب و محتوای این کتاب با توجه به قوانین جدید التصویب به روز است زیرا در این کتاب از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون آیین دادرسی کیفری با بیانی شیوا و رسا به بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه میراث فرهنگی و جوانب موجود در این زمینه پرداخته شود.

  در این کتاب در ابتدا سعی شده تا مفاهیم و مبانی حمایت از میراث فرهنگی از ابعاد مختلف از جمله فقه امامیه بررسی شود تا این مسائله تبیین گردد که اصول میراث فرهنگی چیست و چرا حمایت از آن اهمیت دارد؟ و سپس به بررسی این امر پرداخته شده که ضمانت های کیفری مقابله با جرائم علیه میراث فرهنگی در نظام کیفری ایران چه مسیری را طی نموده و آبستن چه تحولاتی بوده تا بتوان به یک برداشت جامع و شناختی دقیق از وضعیت ضمانت های کیفری مقابله با جرائم علیه میراث فرهنگی دست یافت. در بخش دوم حمایت از میراث فرهنگی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی بررسی می شوند که در فصل دوم از این بخش به بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه میراث فرهنگی در قانون تعزیرات مصوب 1375 و سایر قوانین مرتبط پرداخته می شود و بررسی قواعد شکلی رسیدگی به جرائم علیه میراث فرهنگی با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر جامعیت این کتاب افزوده است.

برچسب ها
0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید